pifexplosion

Čestitamo

pifexplosion | 14 Decembar, 2017 13:19

 

English Version  SCROLL DOWN FOR Englih version!

www.pifwxplosion.com

Pifexplosion je internet strana koja je registrovana 18.09.2015-e godine. 

Pifekplosion internet strana nema proizvode i usluge koji se mogu staviti na raspolaganje, mogu samo da plasiraju affiliate članstvo internet strane PIF Explosion-a

Uključeno sa članovima PIF-a affiliate članovi su takozvani reklamni krediti, koji se mogu iskoristiti za prikazivanje vasih reklama drugim filijalama internet strane Pifexplosion.

Plan za kompenzaciju Pif-a je takozvana matriks filijala koju plaćate 4,90 dolara za matričnu poziciju, sa provizijama isplaćene kada druge podružnice rade isto.

Naravno mozete se uclaniti besplatno i zaraditi 4.90 dolara gledajuci reklame.

Direktna provizija od 2,50 dolara se isplaćuje po plaćenom affiliate regrutovanom clanu, a rezidualne provizije  ce biti isplaćene kroz 3 × 15 matricu.

Struktura kompenzacije matrice postavlja affiliate na vrh matrice, sa tri pozicije koja su direktno ispod njih (nivo 1)

Ove tri pozicije predstavljaju prvi nivo matrice, a drugi nivo se generiše tako što se svaka od ovih prvih pozicija razdvaja na još tri pozicije.

Sledeći nivoi matrice se generišu na isti način, sa potpunom 3 × 15 matricom koja se sastoji od petnaest nivoa (21.523.359 pozicija).

Komisije se isplaćuju pošto su položaji u matrici popunjeni, bilo putem direktnog ili indirektnog regrutovanja novih podružnica.

Svaki put kada novopruženi affiliate kupi poziciju od 4,90 dolara koja popunjava mesto u matrici, provizija se isplaćuje.

"PIF" označava "isplatu napred" i dovoljno je česta tema u okviru Multi Level Marketing-a.

Osnovna sugestija koncepta PIF-a je da skamer plaća zaposlenom da se pridruži šemi koju promoviše, a njihova ulaganja se povlače iz naknadnih komisija za zapošljavanje.

U PIF-u ovo se dešava putem zlatnog članstva, koje je besplatno mada zlatno članstvo nema mogućnost affiliate prgrama

Jednom kada se daju, novom podružniku kao zlatnom clanu se omogućava besplatan pristup PIF-u

Strah od marketinga i gubitaka potom se koristi da pokaže koje provizije mogu biti plaćene na računu, u pokušaju da se podružničko partnerstvo za Gold članstvo nadogradi mora se platiti članstvo od 4,90 dolara ili zaraditi na strani PIFexplosion kao besplatan zlatan član tako sto gledate reklame i u tom slučaju nemate nikakav lični ulog, zato je najbolje da se sto pre prikljuite mogucnosti zarade bez početnog ulaganja.

Kada promovišete Pexplosion, Vi Ne prodajete ništa, vi jednostavno delite Zlato Članstvo.

Vaše besplatno Zlatno članstvo je već plaćeno za Vas!
 
Vaše besplatno Zlatno članstvo uključuje besplatne reklame

za velike baza profesionalnih Internet marketinga i
Takozvane Tragače za prilika.

Ako se pridružite, dobićete sledeće:
 
- Besplatna nadogradnja članstva u zlatu!
- 1 Kontakt Solo reklama -> Svakog meseca
- 10000 Baner-a  -> Svakog meseca
- 500 Garantovanih poseta -> Svakog meseca
- Mogućnost unosa 3X15 Prinudne Matrice
 
Pridružite se danas i možete početi zarađivati novac kao besplatan Zlatan član.

www.pifexplosion.com

 

English Version

 

Pifwxplosion website domain was registered on the 18th of August 2015.

Pifexplosion has no retailable products or services, with affiliates only able to market PIF Explosion affiliate membership itself.

Bundled with PIF Explosion affiliate membership are advertising credits, which can be used to display advertising to other PIF Explosion affiliates.

The PIF Explosion compensation plan sees affiliates pay $4.90 for a matrix position, with commissions paid out when other affiliates do the same.

A direct commission of $2.50 is paid out per paid affiliate recruited, with residual commissions paid out through a 3×15 matrix compensation structure.

A matrix compensation structure places an affiliate at the top of the matrix, wit three positions directly under them (level 1)

These three positions form the first level of the matrix, with the second level generated by splitting each of these first positions into another three positions each.

Subsequent levels of the matrix are generated in the same manner, with the a full 3×15 matrix consisting of fifteen levels (21,523,359 positions).

Commissions are paid out as positions in the matrix are filled, either via direct or indirect recruitment of new affiliates.

Each time a newly recruited affiliate purchases a $4.90 position that fills a spot in the matrix, a commission is paid out.

“PIF” stands for “pay it forward”, and is a common enough theme throughout the MLM underbelly.

The basic gist of the PIF concept is that a scammer pays for a recruit to join the scheme they’re promoting, with their investment recouped from subsequent recruitment commissions.

In PIF Explosion this happens by way of Gold Memberships, which are free and “given away” by existing PIF Explosion affiliates.

Once given away, a new affiliate is given access to the PIF Explosion backoffice free of charge.

Fear off loss marketing is then used to show what commissions might be payable on the account, in an effort to get the Gold Membership affiliate to upgrade to a paid $4.90 membership.

When You promote PIFexplosion You are not selling anything, you are simply GIVING AWAY Gold Memberships.

Your Gold membership has already been paid for You!

 
Your Gold membership includes FREE Advertising  to a 
LARGE database of Professional Internet Marketers and
Opportunity Seekers.

 

 

 

By Joining You will get the following:
 
- Gold Membership Upgrade!
- 1 Contact Solo Ad -> Every month
- 10000 Banner Impressions -> Every month
- 500 GUARANTEED Visits -> Every month
- The possibility to enter our 3x15 Forced Matrix
 
Join today and You may start making money by giving
away Gold Memberships at the same time!
 
 
 
 For more oppotrynity visit website: www.whirlvid.weebly.com
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by blog.rs - Design by BalearWeb